Blogs composteláns

Crear blog

Rexistro de usuarios

O teu nome en Santiago de Compostela pode conter letras, números e guións con loxitude entre 3 e 20 carácteres.

 

O teu contrasinal debe conter entre 6 e 20 carácteres.


 

O teu correo electrónico. Só se permite un rexistro por correo. Ao enviar este formulario recibirás un correo de confirmación para validar a túa conta.

 

O teu nome verdadeiro.

 

Os teus apelidos.

 

O teu DNI sen espacios nin guións.

 

O teu número de teléfono fixo ou móbil.

 

A túa zona de residencia en Santiago.

 

O código postal da túa zona de residencia.

 

O tema que tratará o teu blog.

 

Debes cubrir o campo de texto coas catro letras que aparecen na imaxe.

Captcha