Blogs Composteláns
Concello de Santiago

O blog de Teri

O blog de Vista Alegre (existe)

Estás navegando polos arquivos da catetoría casa-de-europa-escola-de-altos-estudos-musicais-parque-de-vista-alegre

Novos veciños no parque

Cóntame o meu amigo D. M. que o porque de que tamén se coñeza o noso parque como finca Simeón é que pertencera a esta familia de banqueiros. Se cadra, por iso aínda quedan nel pistas do tempo no que foi privado (aí está ese peche!).

Tags: Casa de Europa Escola de Altos Estudos Musicais Parque de Vista Alegre

por teri, 08:37 12/05/2007 | 1 Comentarios